ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

הבחינות שלי:

לא רכשת עדין בחינות.
 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

מבחן תיאוריה לדרגה - C

»
בחינות
מבחן תיאוריה לדרגה - C
בחינה זו איננה בחינה חינמית. כדי להתנסות בבחינה, עליך לרכוש אותה.
אם רכשת את הבחינה, עליך לוודא כי הינך מחובר לאתר.