ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

אופניים חשמליים

»
»
אופניים חשמליים

רכיבה מסוכנת

רכיבה מסוכנת

בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה הולכת ומחריפה המטילה אימה על המשתמש בדרך בין אם המשתמש נע ברגל או ברכב.אותה תופעה היא רכיבה באופניים חשמליים.

הורים רוכשים לילדיהם כלי רצח כלי שאין בידיהם להבין את משמעות התוצאות ההרסניות כתוצאה מהשימוש בו ושלרוב אינו מבוקר ונשלט על ידי המשתמש בו.

רוב הרוכבים הם צעירים שאינם מוצאים את מקומם על המדרכה מפאת הולכי הרגל הנעים בה לכן בוחרים מסלול נוח יותר שהוא הכביש אותם רוכבים שאינם יודעים את חוקי הכביש עושים בו שימוש כבשלהם עם כיוון התנועה או נגד בכביש דו סיטרי או חד סיטרי ואף בכבישים בין עירוניים.

הסכנה הטמונה ברכיבה על אופניים חשמליים נחלקת לשני חלקים החלק הראשון הוא הגדרת החוק והדרישה של המחוקק לעניין אופניים חשמליים והחלק השני אי ידיעת החוק על ידי המשתמש.

מה אומר החוק?

אופניים חשמליים הגדרה:

אופניים עם מיתקן עזר (חשמליות) פטורות מרישום ורישוי ורשיון נהיגה

מנוע חשמלי שהספקו עד 250 וואט

המנוע מופעל באמצעות דוושות האופניים ופעולתו נפסקת במהירות מעל 25 קמ"ש

גיל הרוכב מעל גיל 14

חובת חבישת קסדה

מותקן באופניים:

צופר או פעמון

פנס קדמי בעל תאורה לבנה

פנס אחורי בעל תאורה אדומה

מחזיר אור מאחור

מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים

דרישות התקן:

אם האופניים נרכשו לפני 1.7.14 יעמדו בתקן אירופאי 15194 EN.

א)  משקלם העצמי אינו עולה על 30  ק''ג

ב)  לא מורכבת בהם מצערת יד המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע

 

אם נרכשו אחרי 1.7.14 יעמדו בתקן ישראלי.

(א) מורכבת בהם מצערת יד המאפשרת שליטה רציפה  

בהספק מנוע ומפסיקה פעולתה במהירות העולה על שישה (6) קמ''ש.

(ב) מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן הרשמי

 

חובה סימון בתווית:

 

 

 

 

 

הגבלות והיתרים:

לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, אלא אם כן מלאו לו 14 שנים.

הרוכב על האופניים פטור מחובת רישיון נהיגה ומחובת רישום ורישוי .

לא ירכב אדם על אופניים עם מנוע עזר שגילו עולה על 14 שנים ואינו עולה על 16 שנים אלא בשביל /נתיב לאופניים בלבד.

 

לצורך השוואה רכיבה על אופניים רגילים:

בדרך שאינה עירונית שבה שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט, ירכב רוכב האופניים בשול, קרוב ככל שניתן לשפתו הימנית.

לא ירכב אדם שגילו פחות מ – 12 שנים על אופניים בדרך שאינה עירונית.

לא יחצה רוכב אופניים כביש ברכיבה, אלא במעבר חצייה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812, אולם מותר לרוכב אופניים להסיע אופניים במעבר חצייה לצורך חציית כביש.

  • 129א(א) לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא בליווי רכב.
  • 129א(ב) הנוהג ברכב ליווי ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את מכווני הכיוון ברכב.

תחולה 27.9.14

בהתקיים כל אלו ניתן יהיה לרכוב על אופניים חשמליים על פי החוק.

אי ידיעת החוק:

בהמשך לנאמר לעיל רוב הרוכבים נמנים בקבוצת גיל ללא הכשרה תעבורתית וללא ידיעת החוק מכאן יוצא שלעיתים אנו פוגשים בהם על הכביש נגד כיוון הנסיעה ובנוסף משתמשים בנייד תוך כדי הרכיבה ובסיכון לעצמם ולשאר משתמשי הדרך.

 

אופן ההתמודדות עם רוכבי אופניים:

מעצם הידיעה שאותם רוכבים אינם מכירים את החוק עולה בנו ההכרח להתייחסות יתרה לכל הנעשה בסביבתינו שכן אין לנו הנהגים היכולת תמיד להבחין בהם ובפרט כאשר הם מתפרצים אל מעבר החציה נזכיר את החוק המתייחס למתן זכות קדימה להולך רגל

תיקון תקנה 67 לתקנות התעבורה:

(א1) נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר חצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, וייתן לו זכות קדימה.

(א2) התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר חצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר- יעצור אף הוא. היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.

לאור התיקון הנ"ל המחייב אותנו להבחין בדורשים לחציה הרי שרוכבי האופניים רומסים את היכולת שלנו להבחין בכוונתם לחצות.

 

 

 זכרו!מודעות בנהיגה מצילה חיים!