ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

מבחן עיוני באמצעות שמע

»
»
מבחן עיוני באמצעות שמע

מבחני נהיגה עיונים ממוחשבים באמצעות שמע מתקיימים בשתי שפות: עברית וערבית ולדרגות B ו- C1 בלבד.

מבנה המבחן העיוני באמצעות שמע

המבחן מורכב מ- 30 שאלות חובה לפי שיטה אמריקאית, לכל שאלה יש 4 תשובות אפשריות, רק תשובה אחת מהן נכונה. יש לענות על לפחות 26 שאלות נכונה על מנת לעבור בהצלחה את המבחן.
הזמן המרבי הקצוב עבור המבחן, הוא זמן קבוע.
נבחן שנכשל במבחן העיוני יהיה רשאי לגשת למבחן נוסף רק בהתאם לתור שהוקצה עבורו.

זכאות למבחן עיוני באמצעות שמע והמסמכים הנדרשים להצגה

מבחן עיוני באמצעות שמע נועד לתלמידי נהיגה שאינם מסוגלים לעמוד במבחן הרגיל הממוחשב ויציגו אישורים מתאימים לכך עפ"י האמור לעיל:

  • עולים חדשים עד 3 שנים בארץ שאין עבורם מבחנים מתורגמים בשפתם

  • דיסלקטים

  • תושבי ישראל שאינם יודעים קרוא וכתוב בשפות בהן קיים שאלון ממוחשב

  • מנהל מחוז/רב בוחן ראשי/ממונה רשאי לאשר למבקש מבחן עיוני שלא באמצעות מחשב, מטעמים שינמק בהחלטתו

מסמכים שמבקש רישיון נהיגה נדרש להציג לצורך קביעת זכאותו למבחן באמצעות שמע

  • עולים חדשים עד 3 שנים, שאין מבחנים ממוחשבים בשפתם יגישו תעודת עולה

  • דיסלקטים: יציגו אישור החתום ע"י מאבחן רפואי מוסמך או אישור מבית הספר בו למד, או אישור ממשרד החינוך

  • תושבי ישראל שאינם יודעים קרוא וכתוב בשפות בהן נערכות הבחינות: יציגו אישור על שנות השכלה ממשרד החינוך/רשות מקומית/ המועצה המקומית, בנוסף לתצהיר מעו"ד/בימ"ש. במקרים חריגים כאשר לא ניתן להמציא את האישור ממשרד החינוך/מועצה מקומית, ניתן להציג, תצהיר מעו"ד/בימ"ש

אופן הגשת הבקשה

תלמיד נהיגה המעוניין במבחן עיוני באמצעות שמע יפנה לגורם האחראי / בודק/ת מסמכים במחוז או בסניף. 
לבקשה יצורפו:

  • המסמכים הנדרשים להציג לצורך קביעת זכאות למבחן באמצעות שמע

  • רש"ל 18 - בקשה לרישיון נהיגה עם תמונה מהמחשב של המבקש ועל גביה תוצאות בדיקת ראייה שבוצעה ע"י אופטומטריסט מוסמך, או רופא עיניים תוצאות בדיקה רפואית שבוצעה ע"י רופא מוסמך (ר"ש 54)

  • אחד מאמצעי הזיהוי האלה עם תמונה: תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה תקף/תעודת חוגר/קצין/תעודת שוטר/קצין משטרה

במשרדי הרישוי הבאים ניתן להרשם ולבצע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ):
רישוי חולון, רישוי חיפה, רישוי ירושלים, רישוי באר-שבע