ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

מבחן נהיגה מעשי

»
»
מבחן נהיגה מעשי
 

המבחן המעשי בנהיגה הוא השלב האחרון לפני קבלת רישיון הנהיגה.
להלן הטפסים הנדרשים:

 • טופס בקשה לרישיון הנהיגה (רש"ל חדש 18 עם תמונה) המאשר כי המבקש עמד בהצלחה במבחן העיוני
 • אישור כי המבקש קיבל את שיעורי הנהיגה במינימום הנדרשים לסוג ברכב המבוקש ועמד בהצלחה במבדק הפנימי של המנהל המקצועי בבית הספר לנהיגה
 • אגרת מבחן משולמת במבחן שני (לא קבוע המחיר)

המבחן המעשי מורכב מארבעה שלבים

 1. הכרה ותפעול של הרכב
  האטה, עצירה, העלאת הילוכים והורדתם, שימוש במצמד, נסיעה לאחור.
 2. הדרך
  הסתכלות בדרך, שימוש בנתיבי הכביש, חניה, חציית צמתים, פניות לסוגיהן, ועצירות מטרה.
 3. התנועה
  מהירות נסיעה, שמירת רווח, עקיפות, מתן זכות קדימה, התנהגות בקרבת מעבר חציה להולכי רגל.
 4. משימות נהיגה מיוחדות
  נהיגה בדרכים בין עירוניות ובמהירויות גבוהות. שימוש בנתיבי האצה והאטה, ירידה ועליה לשולי הכביש, נהיגה בדרכים הרריות ומפותלות. ברכב משא וכבד ייבחן השימוש בבלמי האטה כמו: בלם מפלט ( אגזוז ברקס)/ ריטרדר/ טלמה/ ג'יקובס, אשר לפחות אחד מהם מותקן ברכב.

משך המבחן המעשי

 • רכב דו-גלגלי - 20 דקות
 • רכב פרטי - 30 דקות
 • משא כבד או אוטובוס - 60 דקות
המחיר המירבי שמורי הנהיגה רשאים לגבות עבור העמדת רכב למבחן נהיגה מעשי (טסט) הוא 265 ₪

ערעור על מבחן נהיגה מעשי

את הערעור יש להגיש בכתב למשרד הרישוי, לאותו הסניף שבו נערך המבחן, לרב-בוחן או האחראי על מבחני הנהיגה תוך 72 שעות ממועד ביצוע המבחן, בצירוף טופס התשובות (רש-ל 39), בו רשם הבוחן את תוצאות המבחן.

זכויות תלמיד נהיגה

 • לקבל מועד למבחן נהיגה מעשי לפחות פעם אחת בכל מחצית השנה, (בתנאי שפרטי התלמיד הופיעו ברשימת המחשב של התלמידים הממתינים למבחני נהיגה)
 • לקבל תוצאת מבחן הנהיגה לא יאוחר מ- 72 שעות
 • לקבל את רישיון הנהיגה (באם אין הגבלות) לא יאחור מ- 72 שעות
 • לבקש שמורה הנהיגה יצטרף למבחן הנהיגה המעשי (בתנאי שיש מקום ישיבה - הכוונה לרכב משא)
 • ערעור על מבחן נהיגה - בתוך 72 שעות משעת המבחן בצירוף המעשי בצירוף טופס בקשה לרישיון הנהיגה וטופס רישום סיבות הכשל (רש"ל 39)

חובות תלמיד נהיגה

 • להגיע למבחן הנהיגה עם תעודת זהות
 • להקפיד כי טופס הבקשה לרישון נהיגה (רש"ל 18), יהא שלם נקי וקריא, ולצרף את האגרה העדכנית
 • להגיע במועד שנקבע לשעת הבחינה
 • באם נרשמה הגבלה למבקש, כדוגמת משקפיים / עדשות מגע - חובה להצטייד בהם
 • ברכב בו מתבצע מבחן הנהיגה - להקפיד כי:
  • ת.ז. ורש"ל 18 והאגרה יונחו מול הבוחן
  • להקפיד על נקיון השמשות הקדמיות והמראות
 • לחתום בחתימתך על גבי טופס התלמיד לאחר למידה וסיום התרגיל בהצלחה של שלבי הנהיגה המפורטים בכרטיס התלמיד
 • נבחן המבקש להיבחן מבחן עיוני בע"פ (לא לרכב ציבורי) יאושר באם ימציא אישור אחד מאלה:
  • אישור ממאבחן רפואי על לקוי למידה
  • הצהרה בשבועה מביהמ"ש או עו"ד על אי ידיעה של קרוא וכתוב