ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

חידוש רישיון נהיגה בישראל

»
»
חידוש רישיון נהיגה בישראל

בהתאם לתקנות התעבורה רישיון נהיגה מחודש לתקופה של עד 10 שנים.
ככלל חידוש הרישיון יחול ביום ההולדת של מחזיק רישיון הנהיגה על פי תאריך הלידה הלועזי הרשמי.
אחריות חידוש רישיון הנהיגה מוטלת על בעל הרישיון.
ישנן אוכלוסיית נהגים אשר רישיונם מחודש לתקופת זמן קצרה יותר כלהלן:

  • נהגים חדשים - לשנתיים

  • נהגים מקצועיים ונהגים ותיקים

  • מי שאינו רשום במרשם האוכלוסין ( בעל דרכון זר או תושב ארעי) רישיון הנהיגה יחודש לתקופה של עד חצי שנה, ולא יונפק להם רישיון קבוע

חשוב לדעת - חידוש רישיון הנהיגה יתבצע בתנאי שלבעל רישיון הנהיגה אין הגבלות שלילה, קנסות, או מגבלות בריאותיות.