ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

בדיקות ראייה לנהגים מגיל 40

»
»
בדיקות ראייה לנהגים מגיל 40

בוטלה בהוראת שר התחבורה 01.08.17

בעל רישיון נהיגה שקיבל את הזימון ולא ייגש לבצע את הבדיקה לא יוכל לחדש את רישיונו.

נהג המרכיב משקפיים מחויב להגיע עם המשקפיים לבדיקה.
תוצאות בדיקת הראייה מדווחות באופן מקוון למשרד התחבורה על ידי האופטומטריסט המבצע.
במידה והבדיקה תימצא תקינה ישלח לנהג רישיון נהיגה זמני לשם חידושו.

את בדיקות הראייה לצורך חידוש רישיון נהיגה רשאי לבצע אופטומטריסט מורשה מטעם משרד הבריאות.
למאגר אופטומטריסטים מורשים

לנהג בעל רישיון נהיגה לדרגות הבאות:
A,E,D3,D2,D1,D,C,C1 ו/ או היתר להוראת נהיגה, תנאי הבדיקה יהיו חמורים יותר.
במידה ותוצאות הבדיקה לא ימצאו תואמות לתקנות בדרגת רישיון הנהיגה שברשותם (כולן או חלקן), יש להודיע לאופטומטריסט על ויתור דרגת הרישיון ו/או היתר הנהיגה , או להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת לחדש את רישיון הנהיגה.