ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

פסילת רישיון נהיגה

»
»
פסילת רישיון נהיגה

שלושת הגופים העיקריים שבאפשרותם לפסול רישיון נהיגה

  • בית המשפט

    נהג שהורשע בעבירת תעבורה או בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה בנהיגה ברכב, בית המשפט שהרשיעו רשאי לפסול אותו מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה מסוימת.

  • רשות הרישוי

    בסמכות אגף הרישוי לפסול נהגים מסוכנים. הייתה ורשות הרישוי משוכנעת, על פי ראיות שהובאו לפניה, כי בדרך נהיגתו של בעל רישיון נהיגה יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רישיון הנהיגה פרוע או מופרע, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לפניה, לפסלו מלהחזיק ברישיון נהיגה.

  • משטרת ישראל

    היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.

התליות רישיון נהיגה
אי הופעה לבדיקה במכון . נהג שהוזמן למכון הרפואי לבדיקות רפואיות ולא הופיע, המכון מעדכן את משרד הרישוי להתלות את רישיונו.