ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

רישיון נהיגה זר

»
»
רישיון נהיגה זר

אזרח ישראל תושב חוץ, רשאי לנהוג בישראל על סמך רישיון זר במשך שנה מיום כניסתו לישראל, בתנאי כי שהה בחו"ל שנה אחת לפחות לפני כניסתו לישראל.

אם הוא מבקר בישראל פעמיים בתוך פחות משנה אחת, או עשה "ביקור הכנה" לקראת שובו לארץ דרך קבע חודשים אחדים אחר כך, בפעם השנייה הוא כבר לא יהיה זכאי לנהוג עם רישיון זר, כי הוא לא שהה בחו"ל שנה רצופה לפני כניסתו לארץ.

המרת רישיון

א'. למי שלא החזיק ברישיון ישראלי
ב'. בעל רישיון נהיגה ישראלי בעבר

תנאים כלליים להמרה

א'. רישיון נהיגה זר תקף
ב'. עמידה בתנאי הגיל לפי סוג הרישיון
ג'. שהיה בחו"ל
ד'. בדיקות
ה'. מבחנים
ו'. תנאים לסוגי רכב שונים
ז'. ביצוע המרה לעולה תוך שלוש שנים, לתושב ישראלי - תוך שנה אחת מיום הכניסה ארצה

תנאים להמרה למי שלא החזיק ברישיון ישראלי

א'. תנאים כלליים

 1. הצגת רישיון נהיגה זר תקף שהוצא שישה חודשים לפני הכניסה ארצה

 2. הצגת דרכון לצורך הוכחת  הכניסה לישראל והשהייה בחול בתקופת הרישיון הזה

 3. ביצוע בדיקות ראייה ובדיקות כלליות על טופס ממוחשב

ב'. למבקשי המרה לרישיון B פרטי ו- C משא עמידה בהצלחה במבחן שליטה, כמפורט

 1. משך המבחן קצר ונמשך כ- 15 דקות, ונועד לבדוק את שליטת הנהג ברכב הנדרש

 2. אגרה למבחן היא כמחצית מהאגרה למבחן רגיל

 3. ניתן לבצע שני מבחני שליטה בלבד, לאחר כשלון במבחן השני מבקש הרישיון יידרש לבצע מבחנים ככל מבקש רישיון בישראל

ג'. למבקשי המרה לרכב מסוג משא כבד/גורר תומך

 1. יש להציג רישיון נהיגה זר תקף לרכב מסוג משא כבד/גורר תומך שהוצא בחו"ל בשנתיים שקדמו למועד כניסתו ארצה

 2. יש לעמוד  בתנאים כאמור בסעיף א' סעיפי משנה (2) (3) שלעיל

 3. יש לעמוד  בהצלחה במבחן עיוני ומעשי

ד'. למבקשי המרה לרכב ציבורי מונית/אוטובוס

 1. יש להציג רישיון נהיגה זר לרכב מסוג ציבורי שהיה תקף בשנתיים שקדמו למועד כניסתו ארצה

 2. יש לעמוד בתנאים כאמור בסעיף א' סעיפי משנה משנה (2) (3) שלעיל

 3. יש להציג אישור מהמרשם הפלילי לעניין עבירות פליליות ותנועה - יבחן ע"י רשות הרישוי לפי תקנה 15 ב' לתקנות התעבורה

 4. קורס מלא

 5. ביצוע מבחנים : עיוני ומעשי

 6. בדיקת עיניים + בדיקה רפואית

תנאים להמרה למי שהחזיק ברישיון נהיגה ישראלי

א'. תנאים כלליים

 1. יש להציג רישיון נהיגה זר מקורי תקף עפ"י הרשום מטה

 2. יש להציג  דרכון לצורך הוכחת הכניסה לישראל והשהייה בחו"ל

 3. יש לבצע בדיקת ראייה וכללית

ב'. מבקש המרה כאשר דרגת הרישיון הזר מקבילה לדרגת הרישיון בישראל

 1. חידוש רישיון נהיגה לכל סוגי הרכב, יש להציג רצף רישיון נהיגה מקורי זר מחו"ל על מנת שהרישיון יומר ללא מבחנים. ההוכחה היא עפ"י רישיון או מסמכים רשמיים תומכים

 2. מבקש חידוש הרישיון ישראלי שאינו מוכיח רצף רישיון זר - עליו לעמוד בתנאים ככל מבקש המרה

ג'. מבקש המרה שאין בידו הדרגה המקבילה לרישיון הישראלי

 1. כאשר דרגת הרישיון הזר היא נמוכה מדרגת הרישיון הישראלי לא ניתן לבצע המרה. (אלא לדרגה המקבילה לרישיון הזר). על המבקש לעמוד בכל התנאים כמבקש ישראלי (מבחן עיוני ומעשי לדרגה המבוקשת)

 2. כאשר דרגת הרישיון הזר היא גבוהה מדרגת הרישיון הישראלי ניתן לבצע המרה לקבלת הרישיון ועליו לעמוד בתנאים להמרה

להגשת בקשות להמרת רישיון נהיגה ניתן לפנות למשרדי הרישוי הבאים: חולון, ירושלים, חיפה, באר-שבע, אשקלון ואילת