ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

שיטת הניקוד לעבירות תנועה

»
»
שיטת הניקוד לעבירות תנועה

שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה. לשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעתים רחוקות והיא מתרכזת בנהגים עם עבירות תכופות. כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר המערכת תגיב באמצעי תיקון.

שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים. מעבר לעונש המוטל על הנהג (קנס), נצברות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת העבירה. על-פי הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג, מוטלים עליו אמצעי תיקון.

מטרות שיטת הניקוד:

 • להרתיע נהגים מלבצע עבירות תעבורה

 • לשמש מכשיר לזיהוי מורשעי תעבורה תכופים

 • להגן ולשמור על בטיחותם של המשתמשים בדרך, לרבות הנהגים עצמם

 • לתת בידי הנהגים החוטאים בנהיגה בלתי זהירה כלים מדורגים אשר יסייעו בידם לשפר את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לאחוז בהגה

עקרונות השיטה:

 • הנקודות התקפות הרשומות לחובתו של נהג יעמדו בתוקפן כל זמן שלא בוצעו אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי

 • נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה

 • אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה

 • נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רשיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי

 • אמצעי התיקון יהיו מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי

 • על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רשיונו

 • מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה

אמצעי התיקון:

 • קורס בנהיגה נכונה ומבחן בסופו

 • מבחן עיוני בנהיגה

 • מבחן מעשי בנהיגה

 • פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי

 • בדיקות רפואיות

הטלת אמצעי תיקון:

מספר הנקודות התקפות

אמצעי התיקון

12-22

קורס נהיגה נכונה בסיסי ובסופו מבחן (12 שעות לימוד)

24-34

קורס נהיגה מתקדם (יעודי) ובסופו מבחן (12 שעות לימוד)

36 ומעלה

פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני

36 (פעם שניה תוך 6 שנים) או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל

פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן עיוני + מבחן מעשי