ציר תנועה - המכון להכשרת הנהג

 

הרוגים בתאונות דרכים

 מעודכן ל:  26.03.2020

2019 - 79

2020- 61

הפרש: 18

טבלת עבירות

»
»
טבלת עבירות

עבירות והניקוד

2 נקודות

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

83ב(א)

 נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור

97(א)(ב)(ג)

 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

65ב(ג)

 אי לבישת אפוד זוהר

4 נקודות

(סימוני התמרורים בסוגריים הם לפי הלוח הישן)

 תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

21(ב)(3)

 הפרעה או עיכוב תנועה

22(א), 64(ד)

 אי ציות לתמרור 302 (ב-37) - אי עצירה בלבד

22(א)

 אי ציות לתמרור 303 (ב-48) - אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה  לתנועה החוצה את הדרךבמעגל התנועה

28א(א)

 נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג

36(ה)

 כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני

38(א)

 נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

45

 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

47(א), 47(ה)(2)

 עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור 132 (א-30) לפני מפגש  מסילת ברזל

48(ב) ו-(ג)

 עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

83ב(א)

 נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות

85(א)(3)

 הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

85(א)(2)(ב)

 הובלת מטען המגביל שדה ראיה

90(ו)

 גרירת רכב שלא בבטיחות

91(א)(ב)(ג)(ו)(ז)

 אי קיום סייגים בגרירה

93(א)(1)

 אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

96, 97(ד),

99(א)(1)(2)(3), 101 ו-103

 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש